Desim Help Site

Contacteer ons

De bel en/of het geluid van mijn parlofoon/videofoon werkt niet.

Als de bel of het geluid van uw parlofoon of videofoon niet meer werkt, kijk dan eerst na of de keuzeschakelaar van het volume juist staat.

De meeste toestellen hebben een draai- of schuifknopje om het volume van de bel en het volume van spreken en luisteren te regelen EN UIT TE SCHAKELEN

Als dit in de laagste stand staat, is de bel en het geluid volledig uitgeschakeld.

Zoek hieronder het type toestel dat overeenkomt met uw binnenpost en doe het nodige om de volumeknop juist te zetten.

Mocht u hieronder het juiste toestel niet terugvinden, doe dan een vergelijkende studie met de beschikbare informatie om de volume-keuzeschakelaar van uw toestel terug te vinden en juist te zetten.