Desim Help Site

Contacteer ons

Er ligt afval / grof huisvuil op de openbare weg tegen het gebouw.

Sluikstorten op de openbare weg dient zo spoedig mogelijk, met bijhorende foto's gemeld te worden aan de dienst 'sluikstorten' van de Stad Antwerpen:

https://www.antwerpen.be/info/52d5052639d8a6ec798b4b45/sluikstort-melden