Desim Help Site

Contacteer ons

Poort kan gewoon open geduwd worden

Voor de staalpoorten in onze gebouwen (fietsstalling, ingang) die manueel geopend worden dient bij het sluiten extra aandacht gegeven te worden aan de vergrendeling.

De schuifgrendel (zie onderstaande film + foto's) dient op de juiste manier gesloten te worden zodat de poort niet open geduwd kan worden van buitenaf.