Desim Help Site

Contacteer ons

Inkomdeur van gebouw kan gewoon open geduwd worden.

Als de inkomdeur van jullie gebouw gewoon open geduwd kan worden, kijk dan eerst na of het elektrisch slot voorzien is van een keuze-knopje dat in de stand staat om het slot permanent geopend te houden (zie foto).

Als uw elektrisch deurslot voorzien is van zo'n knopje gebeurt het vaak dat iemand dit gebruikt heeft om de deur tijdelijk ontgrendeld te laten en is die persoon vergeten om het terug in de juiste stand te zetten.

Heeft uw slot zo'n knopje niet of heeft u het probleem niet kunnen oplossen neem dan contact op met ons kantoor.